YogaFinder

Opleiding tot Hatha-Yoga docent 2013 - 2016

Home > yogastudie.nl Events > Opleiding tot Hatha-Yoga docent 2013 - 2016
yogastudie.nl - Advanced Yoga Training
Advanced Yoga Training: Opleiding tot Hatha-Yoga docent 2013 - 2016
Nijmegen Gelderland Netherlands
Event is Over
Hatha Yoga
yogastudie.nl
Ervarend leren Het verwerven van kennis is een onderdeel van de opleiding. Maar ervarend leren staat tijdens de studie centraal. Het zelf aan den lijve ervaren, loopt als een rode draad door alle modules. Vervolgens onderzoeken we hoe we op een verantwoorde manier het leven van patiënten of cursisten kunnen beïnvloeden. De praktijk is de toetssteen van de theorie, of zoals Swami Sivananda zegt: een gram praktijk is beter dan tonnen theorie.

Hatha-Yoga docent, de kroon op de modules

• Astanga-yoga: het achtvoudige pad van Patanjali: de yama's, niyama's, asana's, pranayama's, pratyahara, dharana, dhyana en samadhi • Anatomie - fysiologie: het bewegingsapparaat, ademhalingsproces. • Ayurveda - introductie in de traditionele Ayurveda, de klassieke Indiase geneeswijze • Energie: chakra's en kundalini. • Voeding: de invloed van voeding op ons functioneren, Yoga-krya's en de achtergrond van reinigingsoefeningen, zoals neti en kunjal. • Meditatie: de kern van meditatie, de relatie met asana's en pranayama's, aandachtspunten bij het mediteren, mantra- yoga. • Filosofie: geschiedenis van de yoga, mens- en wereldbeelden, karmische theorie, de Veda's en Baghavad Gita, Yoga als wetenschap, sutra's. • Psychologie: persoonlijkheidsstructuur volgens de yoga, de relatie tussen yoga en psychoanalyse /psychotherapie. • Didactiek - methodiek: opzetten, en uitvoeren van lesprogramma's, werken met groepen. • Ondernemen: zakelijke aspecten bij het starten van een eigen praktijk.

De lessen in het eerste jaar hebben vooral een inleidend karakter. Uit ervaring weten we dat het studenten in het begin veel energie kost om weer open en onbevooroordeeld te leren kijken. Sommigen moeten zich daarbij ook de gedachtengang van de yoga nog eigen maken. Yoga-onderwijs krijg je niet, maar neem je. Ieder jaar wordt een tussen- en een eindtoets afgenomen. Aan het eind van de opleiding ontvangt u een diploma en bent u in staat om een praktijk als Hatha-yoga docent op te zetten. Yoga is en blijft een groeiproces dat niet stopt bij het kunnen lesgeven. Eventueel kunt u een speciale massagecursus volgen (de prijs voor deze cursus is niet bij de opleidingskosten inbegrepen). Na de opleiding heeft u de mogelijkheid voor bijscholing en supervisie.

De opleidingsdag is afwisselend opgebouwd uit: theorie, praktijk, visualisatie en meditatie. Tijdens de hele opleiding volgt u wekelijks ook een 'gewone' yoga-les, de kosten hiervan zijn niet bij de opleidingsprijs inbegrepen. Studenten die ver weg wonen, mogen na overleg deze les in hun woonplaats volgen.

Leren: verkeer in meerdere richtingen Rust, balans en ontspanning zijn de algemeen bekende associaties met Yoga waar we de komende drie jaar zeker aan zullen werken. Maar de opleiding draagt met opzet het predikaat 'dynamisch'. Kenmerkend voor een Yogi is het op weg zijn. Dankzij een innerlijke rust in beweging blijven. Groei en ontwikkelingen gedijen het best op een goede ondergrond. Een belangrijk uitgangspunt bij het streven naar verlichting is met twee benen stevig op de grond en in de realiteit staan. Deze docentenopleiding beoogt u een gedegen basis te bieden, bouwstenen om persoonlijk en professioneel te groeien. Een boeiende, vermoeiende, leerzame en leuke tijd dát is wat u, naast kennis en vaardigheden, tijdens de opleiding kunt verwachten. En als docent wil ook ik graag van u iets leren om mezelf en de opleiding verder te ontwikkelen

€ 1325,- p/jr
Website
Home
Advanced Search


Copyright © 1997-2016 by YogaFinder® Corporation
Website Protection by SourceWatch. | Terms and Conditions | Privacy Policy